Freitag, 22. August 2014

Pu Erh Tee kaufen im Gu Teehaus Mainz

Pu Erh Tee kaufen im Gu Teehaus Mainz, ob jung " sheng" oder gereift " shou", finden Sie bei uns eine reche Auswahl von vielfalten Sortiment und premium Qualität

--------------------- Jung " Sheng " Pu Erh ------------------

2002  Qi zi Bing 七子餅  中茶綠印























2003 Xia Guan Qing Bing 下關特級青餅

















2005 Lao Pai Mu Tan 老白牡丹

















2008 Yi Wu Lao Shu 易武老樹




























2011 Yi Wu Zhengshan Lao Shu Tuocha 
        易武正山老樹沱茶


















2011 Bu Lang Shan Ye Sheng Gu Shu 布朗山野生古樹
















2012 Nan Nuo Shan Gong Bing 南糯山貢餅



















2012 Wu Liang Shan Ye sheng Gu Shu (Taiwan)
        無量山野生古樹  (台灣)















2014 Gu shu Chun Pu  (Orchidee duftig) 古樹春普.蘭香系列 
        aus eigenen Teeplantage in Yunnan


















----------------------- gereift " shou" Pu Erh ---------------------

1998 Pu Erh Tuocha 


















2006 Bu Lang Shan Lao Shu 布朗山老樹


















2011 Bu Lang Huang Shan (Taiwan)
         布朗黃山  台灣松竹堂


















2012 Da Yi Qi Zi Bing 大益七子餅


















2013  Bu Lang Shan Shoucha 布朗山熟茶
















2005 Nan Ru Altenbaum Pu-Erh 














2011 (Ice-Land) Bing dao Altenbaum Pu-Erh















2005 Yunnan Jing Gua (golden Melone) Pu-Erh



























weitere Pu Erh Tee können Sie noch bei uns entdecken....